Regulamin Noclegów P7

 

 1. Pokoje gościnne w obiektach „Noclegi P7” wynajmowane są na doby noclegowe, każda z nich rozpoczyna się o godzinie 13:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Godzina przyjazdu i wyjazdu Gościa musi być wcześniej z nami ustalona. Kwaterujemy gości zwykle w godzinach od 9:00 do 19:00.
 3. Obiekty Noclegów P7 są obiektami bez recepcji i wszelkie sprawy załatwia się telefonicznie, bądź na miejscu po ustaleniu spotkania z recepcją.
 4. Jeżeli Gość nie określił dokładnego czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę noclegową.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia doby noclegowej za ustaloną indywidualnie opłatą. W przypadku pozostaniu w pokoju dłużej niż ustalono bez poinformowania nas o tym, obowiązuje dopłata za kolejną dobę noclegową.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu musi być zgłoszone nie później niż dobę przed zakończeniem rezerwacji. W przypadku braku miejsc, pomożemy z zakwaterowaniem w innych obiektach.
 7. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. Każdy Gość ma obowiązek okazania dokumentu z fotografią oraz uzupełnienia karty meldunkowej.
 8. Dokonanie rezerwacji w obiektach Noclegów P7 jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją regulaminu.
 9. Liczba osób zamieszkujących dany pokój jest ograniczona do liczby osób podanej w pierwotnej rezerwacji. Przyjmowanie osób trzecich bez powiadomienia Noclegów P7 jest zabronione.

10.Gość nie może podnajmować, ani przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli opłacił swój pobyt, a musi wcześniej opuścić pokój. Pokój jest tylko dla Gości zameldowanych w pokoju.

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo. Pobieramy przedpłatę, która wynosi 30% wartości rezerwacji. Reszta płatna jest w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotom w przypadku wcześniejszego wyjazdu.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji do 3 dni przed przyjazdem oferujemy 100% zwrot przedpłaty. W przypadku 2 dni oddajemy 50%, a na dzień przed zastrzegamy sobie prawo zatrzymania całości.
 3. Gość otrzymuje klucze do pokoju w dniu przyjazdu i jest od tej chwili odpowiedzialny za pokój, wraz z całym jego wyposażeniem. Zamykanie drzwi od pokoju jest obowiązkowe.
 4. W przypadku zgubienia kluczy, zostanie nałożona grzywna w wysokości 200 zł na osoby zameldowane w pokoju, co wynika z kosztów wymiany wielu zamków i dorobienia nowych kluczy.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 21:00 do godziny 7:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej skutkuje wezwaniem Policji i wystawieniem grzywny w wysokości 100 zł.
 6. Noclegi P7 odmawiają świadczenia usług osobom łamiącym ciszę nocną i zasady regulaminu. Rościmy sobie prawo do wydalenia z obiektu Gości niestosujących się do tych zasad.
 7. Noclegi P7 odmawiają przyjęcia Gości, którzy poprzednio naruszyli regulamin lub zakłócili spokój i funkcjonowanie obsługi obiektu.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu należącego do Gościa, pozostawionego przy posesji.
 9. Obiekty oraz miejsca parkingowe są pod monitoringiem audio-video, działającym całodobowo. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu.
 10. Noclegi P7 zobowiązują się zapewnić spokojny i komfortowy pobyt każdemu Gościowi, wraz z zachowaniem tajemnicy o meldunku. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz sprawny technicznie obiekt.
 11. W przypadku niespodziewanych usterek obiekt dołoży wszelkich starań, aby usunąc niedogodności w najkrótszym możliwym czasie. Prosimy o wyrozumiałość.
 12. Wszystkie przedmioty pozostawione przez Gościa odsyłamy na jego koszt w terminie 7 dni od otrzymania dyspozycji. Koszt przesyłki kurierskiej to 30 zł. W przypadku nieotrzymania dyspozycji odsyłki w terminie 14 dni od wyjazdu, rzeczy przechowywane będą przez okres następnych 14 dni, a następnie wyrzucane do pojemników na odpady stałe.
 13. Każdy Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia lokalu i jego wyposażenia. Noclegi P7 zastrzegają sobie prawo do wystawienia rachunku za straty, opartego na cenniku zniszczeń.
 14. Opuszczany przez Gości pokój powinien być pozostawiony w stanie zastanym.
 15. Ze względu na wymagania ochrony p.poż. oraz zachowania ogólnego bezpieczeństwa, zakazuje się używania grzałek, wentylatorów grzewczych, grzejników elektrycznych oraz wszelkich urządzeń gazowych, we wszystkich obiektach Noclegów P7.
 16. W cenie wynajmu pokoju jest zryczałtowana opłata za wszystkie media w wysokości obliczanej niezależnie dla każdej rezerwacji. Przekroczenie limitu zużycia mediów na daną rezerwację będzie skutkować wystawieniem dodatkowych rachunków Gościom zameldowanym w pokoju, na podstawie wskazań liczników i aktualnych cen mediów.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort naszych Gości, w obiektach Noclegi P7 obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach i łazienkach.
 18. Złamanie zakazu skutkuje obciążeniem zameldowanych Gości grzywną w wysokości 250 zł.
 19. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany zdać pokój czysty oraz zadbany, a klucze oddać w uzgodniony z recepcją sposób.

Wszelkiego rodzaju opinie, uwagi, komentarze, niedopatrzenia lub uszkodzenia prosimy niezwłocznie zgłaszać pod numerem telefonu:530 344 344 lub mailowo: kontakt@noclegiP7.pl

 Dziękujemy i życzymy Państwu miłego pobytu!

Szukasz noclegu w Dzierżoniowie?

Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty. Oferujemy:

Naciśnij ikonę lub nazwę kategorii, aby przejść do podstrony z informacjami.